Kullanım Koşulları

Kapsam

Konu

Kullanıma İlişkin Giderler

Taşımacının Yükümlülükleri

Tahsilat ve Ödeme İle İlgili Hususlar

 1. İSPARK Ödeme Hizmetlerine ilişkin tüm işlemleri yaptırmaya yetkilidir. İSPARK sisteme entegre olan tüm taşımacılar adına ödeme hizmetlerine ilişkin üçüncü taraflarla ödeme hizmetleri sözleşmesi yapabilir.
 2. İSPARK, Ödeme Hizmetleri ve Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. İSPARK, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacağını, saklamayacağını, işlemeyeceğini ve kaydetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca servis kullanımına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 3. Ödeme Hizmetlerine ilişkin üstlenilecek işin kapsamı dâhilinde sunulacak hizmetler aşağıdaki gibidir;
  1. Ödeme Hizmetleri ve Hak edişlerin Dağıtılması.
  2. Sistemde hak edişe konu olan Ödeme Hizmetleri sistemini kullanan Taşımacının dâhil olduğu anlaşmalı uygulama bazında tanımlanabildikleri, güncellenebildikleri, yetkilendirilebildikleri ve işlemlerinin raporlanabildiği sistemdir.
 4. İşyeri Yönetim modülünde Ödeme Hizmetleri sistemine dâhil olan Taşımacı ödeme şekli hak ediş komisyon oranları ve periyotları tanımlanacaktır, bu kapsamda taşımacı ve taşımacının yazılı izni ile Taksi Çalışma Ruhsatnamesi’nde kayıt ettirilmiş şoför/şoförlerin bilgileri aşağıdaki şekilde alınacaktır;
  1. Plaka No, İsim, Soy isim, Adres, İl, İlçe, Telefon, GSM Numarası, E-Posta, Vergi Dairesi ve Numarası/TC Kimlik Numarası, Taksi denetim Kartı UID, IBAN Numarası.
 5. Ödeme Taşımacının hesabına veya Taşımacının ekte bulunan yazılı izni vermesi durumunda Taksi Çalışma Ruhsatnamesi’nde kayıtlı şoför/şoförlerin hesabına aşağıdaki şekilde ödenecektir.
  1. İstanbulkart İle Ödeme: Müşteriden İstanbulkart ile alınan ödemeler bir sonraki işgünü içerisinde saat 16:00’a kadar Taşımacı hesabına yatırılacaktır.
  2. Kredi/Banka Kartı İle Ödeme: Müşteriden kredi/banka kartıyla alınan ödemeler bir sonraki iş günü içerisinde saat 16:00’a kadar Taşımacı hesabına yatırılacaktır.
  3. İSPARK; kredi/banka kartı veya istanbulkart ile yapılan ödemelerin hak ediş tarih ve/veya saatlerinde, 24 saati geçmemek kaydıyla, değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  4. Banka nezdindeki gecikmeler nedeniyle ödemelerin gecikmesi durumlarında bankadan kaynaklı gecikme süresi Taşımacı’ya yapılacak olan hak ediş süresine yansıtılır.
  5. Hak edişe konu bir anlaşmazlık olması halinde Ödeme Hizmetleri’nin sunacağı raporlar doğrultusunda işlemler gerçekleştirilecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Reklamlar

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Veri ve Gizlilik

Değişiklikler

Bizimle İletişime Geçin